Kwaliteitsnormen

Yes I Can Coaching en Counseling hanteert strikte

kwaliteitseisen en ethische richtlijnen.

De ethische code houdt in dat de counselor en/of coach zich dient aansluiting te zoeken bij het wereldbeeld van de cliënt.

Er is een vertrouwelijke relatie waarbij de vertrouwelijke informatie niet aan derden worden gegeven.

Geheimhouding staat bij ons dan ook voorop

Wij zijn aangesloten bij beroepsvereniging

www.solopartners.nl

 

Wij houden ons aan de ethische code van beroepsvereniging Solopartners en diens geschilleninstatie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie