Psychologische Testen

Deze service valt onder HR

Mocht u twijfels hebben tijdens een sollicitatie procedure kunnen wij u hierbij helpen. Wij hebben een aantal psychologische vraaglijsten uitgewerkt en programma's (tests) die hierbij van grote waarde kunnen zijn. Ook het analyseren van verbaal gedrag leverend vaak verassende inzichten op over iemands persoonlijkheid en geschiktheid.